Valby Have

- Hverdagslivets indbydende byrum 

For at understrege Valby Haves fælles identitet etablerer vi en stor fælles have, som bliver områdets samlingssted. En have hvor beboerne kan spille rundbold, klatre i træer eller gå ture. Haven fungerer samtidig som en fin overgang mellem det fortættede bybillede og det mere villa-prægede Valby. Rækkehusene er smalle huse i tre etager. Hvert rækkehus har på den ene side en mini¬have med mulighed for fredelig og privat udendørs ophold og på den anden side et velindrettet ankomstareal, der giver social kontakt med den øvrige bebyggelse. Bydelen er kendt for sin beliggenhed i et historisk aktivt industriområde. Denne historie er tydeligt og smukt repræsenteret i de planer, der nu arbejdes med på F.L. Smidth grunden. Hensigten er at genskabe en atmosfære, hvor belægningsmaterialerne: jern, asfalt og beton sikrer et sammenhængende udtryk, der knytter gaderummene sammen. Ligeledes skal kravene opfyldes til såvel gade- og stianlæg med hensyn til trafiksikkerhed, praktiske trafikløsninger, adgang- og tilgængelighed og til de bymæssige snitflader, som projektet indebærer. Vi har bygget overskudjord ind i Grønningen, hvormed planens dynamiske karakter styrkes.

Projektet er udviklet igennem et tæt samarbejde mellems bygherre og Københavns Kommune.

  • Stig Ammitzbøll Jørgensen
    Segmentchef Urban Design, Arkitekt MAA
    Tlf. +45 5077 7242

Fakta

Adresse: Gl. Køge Landevej, 2500 Valby

År: 2005-2008

Omfang: 267 etageboliger og 120 rækkehuse, i alt ca. 60.000 m²

Bygherre: Sjælsø Gruppen A/S

Arkitekt: Arkitema

Landskab: Arkitema