Mikado House

- Nætværkshus og hovedkvarter for Arkitemas kontor i københavner

Mikado House er et flerbrugerdomicil, som rummer op til 1-20 mulige lejemål/virksomheder, 4-6 butikker langs Rued Langgaardsvej og mod Mikadopladsen, samt en større parkeringskælder til 100 biler. Bygningen rummer ca. 700 medarbejdere. Bygningen er udviklet af ejendomsselskabet Mikado aps, bestående af Arkitema og Sandbeck A/S. 

Mikado House er placeret i Universitetskvarteret, Københavns nye IT og medieklynge, hvor bl.a. IT Universitetet, Københavns Universitet og DR er udviklingslokomotiver. Stedet kalder på videnstunge og innovationsbaserede og kreative virksomheder. Arkitemas københavner kontor er en del af Mikado House. 
Bygningen blev udviklet ud fra en vision om at skabe et domicil, som kunne rumme moderne vidensvirksomheder, hvor videndeling og netværk er centrale elementer i virksomhedskulturen. Ved at organisere bygningens rumligt åbne lejemål rundt om et samlende atrium, skabes et fælles univers, som dels er udviklet som en fælles arbejdszone/lounge, hvor firmaerne har mulighed for at udnytte attraktive fællesfaciliteter, dels har til formål at fremme mulighed for at virksomhederne kan samarbejde, knytte netværk og muliggøre synergi på tværs af huset. Et attraktivt arbejdsmiljø som er præget af mangfoldighed, kreativitet og videndeling. Derfor kalder vi huset et netværkshus. Fællesfaciliteterne udgøres af kantine, mødecenter, cafe og loungeområde. 
Kontorområderne, der er placeret rundt om atriet i u-form, kan firdeles etagevist, med egne receptioner, toilet/køkken- og servicekerner. Bygningens lejemålsfleksibilitet er opbygget ud fra dette, og logistikken er således indrettet med elevatorer og hovedtrapper placeret i centrum.

Bygningens udviklingshistorie involverer Arkitema. I 2007 søgte og fandt tegnestuen en grund i Ørestad og igangsatte en stor intern udviklingsproces som skulle lede til et nyt domicil i København. I processen blev der etableret kontakt til ejerne af nabogrunden og efter kort tids dialog, som også involverede By & Havn, blev det besluttet at etablere et fælles ejendomsselskab, som skulle udvikle et hus under en fælles vision. Herved opnåede vi at kunne skabe en bygning, med mere vidtrækkende muligheder i forhold til netværk- og videndelingsvisionerne, som lå til grund for projektet.

Arkitema har gennemført omfattende brugerinvolveringsprocesser, bygningsprogrammering og projektering af byggeriet. Firmaets ejere har desuden været bygherrer for projektet.

Fakta

Adresse: Rued Langgaards Vej, Ørestaden

År: 2008-2010

Omfang: Bruttoetageareal: ca. 19.000 m², samt kælder ca. 4.000 m²

Bygherre: Udviklingsselskabet Mikado aps (Arkitema & Sandbeck A/S)

Arkitektrådgiver: Arkitema

Ingeniørrådgiver: Rambøll/Midtconsult

Entreprenør: Myhlenberg

Investor: C. W. Obel Ejendomme A/S

Bygherrerådgiver: Bascon A/S