Lejre Forsøgscenter

- Velkomstcenter og personalehus samt hus til skoletjenesten

Sagnlandet Lejre har tilført det eksperimentelle forsøgsområde et velkomstcenter med  publikumsfaciliteter, biograf- og foredragssale. Bygningen huser også stedets daglige administration og ledelse, centerets omfangsrige fagbibliotek samt personalefaciliteter. Derudover en bygning for skoletjenesten med overvejende faciliteter til omklædning og bad samt køkkenfunktioner og på førstesalen et stort dragtdepot.

Sagnlandet Lejre ligger i et landskab af bølgende morænebakker med skove, søer, moser og enge. Vi tilføjer den nye drifts- og publikums bygninger i respekt for landskabets kvaliteter og stedets specielle karakter og brug.  Velkomstcentret og personalehuset er gravet ind i bunden af det vestvendte bakkedrag, der løber langs ankomstvejen. Skoletjenestehuset er placeret på toppen af bakken udført som et længehus i træ, der indskriver sig i en sammenhæng med to eksisterende træhuse.Velkomstcenter og personalehuset består af to forskudte landskabelige græsflader, der åbner sig mod ankomstvejen. Bygningen indeholder frokoststue og omklædning, et stort fleksibelt kontorområde med integreret bibliotek og arkiv samt film- og foredragssale, der kan sammenlægges, så der kan afholdes arrangementer for op til 100 mennesker.

Skoletjenestehuset henter sin inspiration i områdets originale landarbejderhuse med deres valmede tage og langstrakte volumener. Mod ankomstvejen ligger omklædningsfaciliteterne, i husets sydlige ende køkkenerne og på loftet opbevares og tørres de mange – og kostbare – oldtidsdragter, som gæsterne bruger under deres ophold på centeret. 

Projektet er realiseret med donation fra Velux- og Villum Kann Rasmussen Fonden på baggrund af et skitseforslag udført af Arkitema. Byggeriet blev gennemført i en totalentreprise. 

Projektet er projekteret med jordvarmeanlæg, solvarme samt et træpillefyr til primær opvarmning og varmvands produktion. Bygningerne er dermed CO2 neutrale i forhold til opvarmning og varmt brugsvand. Bygningerne overholder BR 2015

  • Thomas Carstens
    Partner, Arkitekt MAA
    Tlf. +45 4082 1416

Fakta

Adresse: Slangealleen, Lejre

År: 2008-2009

Omfang: Velkomstcenter 816 m², Skoletjeneste 550 m²

Bygherre: Sagnlandet Lejre

Arkitekt: Arkitema

Landskab: Arkitema

Ingeniør: Espensen A/S

Totalentreprenør: Sigma Entreprise A/S